Asunnottomuus on vakituisen asunnon ajoittaista tai jatkuvaa puuttumista. Asunnottomuus voi johtua monista syistä. Taustalla voivat olla taloudelliset vaikeudet, työttömyys, perheen hajoaminen, päihde- ja mielenterveysongelmat, perheväkivalta, vankilasta vapautuminen tai muu syy. Asunnottomuuden taustalla saattaa olla monenlaisia ongelmia.

Suomessa asunnottomuutta on eniten pääkaupunkiseudulla sekä muissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan asunnottomiksi luetaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa olevat sekä laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvat (ensisuoja, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat, kehitysvammalaitokset). Myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa, luetaan asunnottomiksi. Lisäksi asunnottomiksi luetaan tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvat ja kiertelevät.

Yhdistyksemme tarkoitus on etsiä ratkaisut asunnottomuuden poistamiseen. Pitkään asunnottomana ollut henkilö tarvitsee tukitoimia, jotta arki omassa kodissa sujuu hyvin.