BLOGI

Tulevaisuuden vuokramarkkinat

Vuokra-asuntojen kohtaloa on pyritty ratkaisemaan vuosikymmenien ajan. Vuokrakoteja, varsinkin kohtuuhintaisia rakennetaan aivan liian vähän ja kohtuuhintaiselle vuokralle löytyy useita määritelmiä, riippuen kertojasta.

Tosiasia on se, että vuokra-asunnoilla bisnestä tekevät yritykset, kuten Kojamo, eivät kohtuuhintaista vuokra-asumista pysty tarjoamaan, koska omistajille on taattava muhkeat osingot. Näistä osingoista hyötyy omistajan roolissa muutama ammattiyhdistysliike ja vanha puolue.

Mikäli Suomessa haluttaisiin oikeasti rakentaa kohtuuhintaisia vuokrakoteja, tulisi rakentaminen ja vuokraustoiminta antaa kokonaan kuntien käsiin. Kuntien tulisi myös tukea kohtuuhintaista asumista mm. reilusti edullisempina tontinvuokrina.

Myös ns. muiden yleishyödyllisten vuokrakotien tarjoajille tulisi määritellä tarkat rajat jaettaviin osinkoihin, tämä myös laskisi vuokria ja maksettavia asumistukia.

Helsingin haasteena on myös se, että kohtuuhintaisten vuokrakotien rakentajia ei näin rakennusalan hyvänä aikana ole tarjolla. Tontinluovutusehtoihin tulisikin kirjata, että rakennuttajan tulisi rakentaa vastaava määrä kohtuuhintaisia vuokrakoteja ns. kovanrahan rakentamisen rinnalla.

 

Anne Vuori
Vtaa ry
Sihteeri
Hallituksen jäsen

 

Vuokralaisen tuki ja asunnottoman apu ry

Vuokralaisen tuki ja asunnottoman apu ry on kesäkuussa 2019 perustettu yhdistys. ​Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja tukea asunnottomille sekä vuokralaisille, selvittää laajasti ratkaisuja asunnottomuuteen, tavoitteenaan asunnottomuuden poistaminen.