On poliittisten irtopisteiden keruuta nostaa esille kansallisen kriisin hetkellä Kojamon osinkojen maksut ja korkeat vuokrat, vaikka asia on tuotu esille joka kevät, kun osinkoja on jaettu ja jo ennestään korkeita vuokria nostettu, toteaa Vtaa ry:n toiminnanjohtaja Anne Vuori.

Suomen hallitus on vedonnut vuokranantajiin, erityisesti yritysten osalta, että he antaisivat alennusta yrittäjien vuokriin tai jopa jättäisivät perimättä muutaman kuukauden vuokran. mm Helsingin kaupunki vapautti yrittäjät kolmen kuukauden vuokrasta, mikä on erityisen hieno ele kriisin tuomien haasteiden kanssa kamppailevalle yrittäjälle.

Vtaa ry:n puheenjohtaja Markku Saarikangas toteaa, että Kojamo on ehtymätön tulonlähde Hakaniemen veroparatiisista nauttiville ammattiyhdistyksille ja yhteisöille. Poliittisin päätöksin tehdyt asumistuet kierrätetään Kojamon korkeiden vuokrien kautta osinkoina omistajilleen, joita ovat mm. Ilmarinen, Varma, Teollisuusliitto ry, OAJ ry, JHL ry, Rakennusliitto ry, PAM ry, PAU ry, AKT ry ja Jyty ry. Vastaavasti näiden yhteisöjen hallituksissa istuu vanhojen puolueiden edustajat jatkaa Saarikangas.

Kun kansallinen kriisi on ohi, tulee tehdä vakavia toimenpiteitä vuokramarkkinoiden suhteen. Emme voi kierrättää verorahojamme asumistukien muodossa osinkoja jakavalle yritykselle ja heidän taustatekijöilleen.

Lisätiedot:

Anne Vuori
toiminnanjohtaja
anne.vuori@vtaa.fi

Markku Saarikangas
puheenjohtaja
markku.saarikangas@vtaa.fi